Styrelsen

Det fria sveriges styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet enligt stadgarna.

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.